Medhälsan erbjuder kvalificerad behandling som består av kombination av psykiatrisk bedömning, farmakologisk behandling och kognitiv beteendeterapi/KBT. Mottagningens mål är att erbjuda och värna om god tillgänglighet och kontinuitet.

Med Hälsan

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett antal psykoterapeutiska behandlingsmetoder som grundar sig på forskning och teoribildning inom olika psykologiska inriktningar och människans nervsystem. Metoderna är individuellt anpassade till de behov en individ kan ha. Tonvikten i terapierna ligger på samspelet mellan individen och omgivningen och syftar till att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande. Mångårigt kliniskt arbete och forskning visar att KBT är ett effektivt sätt att behandla många olika psykiska problem t ex ångest- och stresstillstånd, nedstämning/depressioner, paniksyndrom, fobier, post traumatiskt stressyndrom, ätstörningar, samlevnadsproblem med flera.

Medhälsan är en privat psykiatrisk mottagning med lång erfarenhet inom rådgivning och terapeutisk behandling (KBT), undervisning, utbildning och handledning inom området psykiatri och neuropsykiatrisk rehabilitering. Patient-/klientgruppen omfattar de flesta psykiatriska tillstånd hos vuxna inklusive psykossjukdomar.

Genom samarbete med Wetterhälsan har verksamheten tillgång till andra persongrupper för att erbjuda bra service. Verksamheten riktar sig till privatpersoner, företag och har ett samarbete med flera försäkringsbolag.

Medhälsan är egen vårdgivare, drivs och ägs idag av Catharina Magnusson Sigalin, legitimerad läkare, specialist i psykiatri och legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteende terapi samt dialektisk beteende terapi.

Medhälsan erbjuder kvalificerad behandling som består av kombination av psykiatrisk bedömning, farmakologisk behandling och KBT. Mottagningens mål är att erbjuda/värna om god tillgänglighet och kontinuitet.

PRISER PRIVATA BESÖK PÅ MEDHÄLSAN

LÄKARBESÖK: 1500:-

Läkarbesök 50 min

INTYG: 750:-

Läkarintyg

För försäkringspatienter och företag gäller inte denna prislista.

Kontakt

Adress

Batterigatan 9

533 05 Jönköping

Länkar

Cookie-policy

 

I samarbete med